Referenser

Logistic Contractor

Vi stod för projektering samt installation av luftbehandlingssystem för logistikhallar med kontor för Galliker och Dachser i Göteborg. Projektet färdigställdes hösten 2014. Totalentreprenad med Logistic Contractor som TE.

Kristinehamnsbostäder

Installation av FTX-system i Victoria-Annexen på Marieberg i Kristinehamn. Första etappen färdigställdes 2013, andra etappen 2014. Utfördes som partneringentreprenad åt Kristinehamnsbostäder tillsammans med Skanska.

IKANO Retail Centres

Vi stod för projektering samt installation av luftbehandlingssystem för Kungens Kurva Shoppingcenter. Arbetet påbörjades 2013 och slutfördes 2014.

ICA Fastigheter

Vi stod för nyuppförande efter rivning av fd ICA Maxibutik efter takras. Partneringentreprenad med NCC som TE. Projektet färdigställdes 2011.