NPI logotyp

S3 – Lagerhall med kontorsbyggnad

14 december 2018

Nybyggnation av lagerhall med kontors- och personalytor samt tekniska utrymmen.
Beläget i Hisingen Logistikpark i Göteborg. Total yta ca 21 600m2.
Delad totalentreprenad med Bockasjö AB i Borås som beställare.
Byggnaden ska färdigställas under januari 2019.