NPI logotyp

Rävåsskolan i Karlskoga

3 mars 2017

Ombyggnation av skola med komplett ny ventilation samt nybyggnad av matsal.

Projektet utförs med Mörkvikens Byggservice AB och Karlskoga Kommun som partneringentreprenad.