NPI logotyp

Falafelfabrik i Rosersberg, Sigtuna Kommun

2 maj 2019

Nybyggnation av fabrik för hummus och falafel, samt ompackningsanläggning för livsmedel. Tillhörande lagerhall med kontors- och personalytor samt tekniska utrymmen. För Sevan AB.
Beläget i Rosersberg i Sigtuna Kommun. Total yta ca 10 000 m2.
Totalentreprenad med HB Logistic Contractor i Göteborg som beställare.
Byggnaden ska färdigställas under 2019. Certifieras enligt Green Building.