NPI logotyp

F1 Entré, Kista

19 augusti 2019

Objektet omfattar ombyggnad av befintlig kontorslokal inom Kv. Färöarna 1 i Kista till reception, café,  gym och kommunikationsytor. Entreprenaden omfattar även styrentreprenad.

Totalentreprenad med Wästbygg AB som beställare, färdigställande under 2019.