Elektroskandia

1 februari 2016

Totalentreprenad åt Tommy Allström Byggproduktion AB för Nybyggnad av Elektroskandias huvudkontor och lager i Örebro.

Byggnationen innehåller lagerlokaler på cirka 40.000 m2 och kontor på 5400 m2.

Alla lagerlokaler och kontor ventileras med FTX och kontoren utrustas med VAV-utrustning för kylning/värmning med behovsstyrd luftdistribution.