NPI logotyp

Djupängen Hammarö – Särskilt boende

14 december 2018

Tillsammans med PEAB AB i Karlstad och Hammarö kommun i en partneringentreprenad ska vi skapa Sveriges bästa särskilda boende.
Projektet omfattar 120 boenden fördelat på 12 avdelningar, administration, personalutrymmen, storkök, tvätteri mm.
Byggnaden uppförs som fem sammanbyggda huskroppar med en total yta på ca 14 820m2.
Byggnaderna ska färdigställas till sommaren 2020 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.