Pågående jobb i Kristinehamn

29 april 2019

I Kv. Uranus ska aggregat bytas ut till nya med motströmsvärmeväxlare. Beställare är Kristinehamnsbostäder.

På Norra Höja byter vi ut luftbehandlingssystemet i befintliga kontorslokaler som renoveras. Beställare är LK Byggtjänst.

Kristinehamns kommun totalrenoverar delar av fastighet MK52 på Marieberg till nya kontorslokaler. Vi installerar nya luftbehandlingsinstallationer.

 

Nyheter

Nyhetsarkiv →