Ventilation

Om oss

NPI ventilation AB startades 1987 av företagets VD Anders Nordin. Sedan starten har företaget haft en god utveckling och har idag en fast bemanning med ett 15-tal anställda. Vi utför ventilationsinstallationer för bl a skolor, lab, sjukhus, industrier, verkstäder och bostäder.

Vi har stor kapacitet och bred kompetens för arbeten med både total- och generalentreprenader. Vårt monteringsteam är ett effektivt och sammansvetsat arbetslag med många års erfarenhet inom branschen. Vi utför i huvudsak installation av luftbehandlingssystem, sedan 2004 projekterar vi och utför även installation av kompletta VVS-anläggningar.

Vi har goda samarbetsrelationer med andra entreprenörer inom el, styr och vs. I större totalentreprenader har vi lång erfarenhet av och jobbar gärna med totallösningar med el- och vs- som underentreprenörer.

Företaget har till dags datum funnits i ca 24 år, 2011 genomfördes ändringar i ägarstrukturen och företaget bytte organisationsnummer för att möjliggöra nytt delägarskap. Företagsledning består därför idag av tre delägare: Anders Nordin huvudägare och VD, Andreas Brolund samt Lisa Arvidsson.