NPI - om oss

Om oss

NPI ventilation AB startades 1987 av företagets VD Anders Nordin. Sedan starten har företaget haft en god utveckling och har idag en fast bemanning med ett 15-tal anställda. Vi utför ventilationsinstallationer för bl a skolor, lab, sjukhus, industrier, verkstäder och bostäder. Våra projekt sklijer sig i både omfattning och komplexitet, läs mer om tidigare utförda projekt här.

Vi har stor kapacitet och bred kompetens för arbeten med både total- och generalentreprenader. Vårt monteringsteam är ett effektivt och sammansvetsat arbetslag med många års erfarenhet inom branschen. Vi utför i huvudsak installation av luftbehandlingssystem, sedan 2004 projekterar vi och utför även installation av kompletta VVS-anläggningar. Kontakta oss redan idag så berättar vi gärna mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa er.

Stort kontaktnät och lång erfarenhet

Vi har goda samarbetsrelationer med andra entreprenörer inom el, styr och vs. I större totalentreprenader har vi lång erfarenhet av och jobbar gärna med totallösningar med el- och vs- som underentreprenörer.

Företaget har till dags datum funnits i ca 24 år, 2011 genomfördes ändringar i ägarstrukturen och företaget bytte organisationsnummer för att möjliggöra nytt delägarskap. Företagsledning består därför idag av tre delägare: Anders Nordin huvudägare och VD, Andreas Brolund samt Lisa Arvidsson.